Какво мога да науча чрез курсове за професионално обучение, за колко време, и мога ли да използвам наученото от курса в практиката?

Разбира се!

Чрез курс за професионално обучение или тренинг може да се усвоят много знания и да се придобият разнообразни и нови практически умения.

Чрез тези курсове Вие може да учите чужди езици, учите се да управлявате моторно превозно средство (или да управлявате специализирано транспортно средство или товарна машина), може да усвоите умения за работа със специфичен уред или агрегат, да придобиете умения да контролирате, управлявате и ремонтирате разнообразни технически съоражения. Да се научите на строго профилирани умения и практики, те могат да повишат Вашата конкуретноспособност и самочувствие, ще повишат възможностите Ви за кандидастване за високи и добре платени работни позиции.

В момента се предлагат разнообразни курсове са основно обучение или специализация.

Предлагани курсове:

Шофьорски курсове - обучение за водачи на леки и товарни автомобили от категория Б (B), Ц (C), или Ц+Е (C+E). В провежданите от нас курсове можете да бъдете подготвени за всички възможни пътни ситуации и да реагирате адекватно на нуждите при шофиране на автомобил.

Курсове за мотокари и електрокари - обучение и квалификация по оперативна програма за повишаване на производителността на работа в индустрията и търговията. Възможност за онлайн обучение (дистанционно) и учебни материали за подготовка на курсисти за: мотокаристи и електрокарист. Учебният център издава документ за мотокар и електрокарист, свидетелство за преминато обучение и документ за правоспособност.

Обучение на автокран, кулокранисти, подвижни работни площадки (автовишки).

Курсове за багерист - устройство и поддръжка на багер. Учебният център издава необходимите документи.

Курс фадромисти -Учебният център издава необходимите документи.

Машинист на челен товарач - обучение организирано от ПУЦ Професионал БГ ООД София. Устройство и поддръжка на мотокар, багер, кран, валяк, фадрома, товарачни машини, автовишка.Учебният център издава документ за мотокар и електрокарист, свидетелство за преминато обучение и документ за правоспособност.

Курсове по заваряване - всеки желаещ може да премине необходимото обучение, за да получи нужната квалификация и да практикува професионално дейности свързани със заваряване.

 Уведомяваме Ви,

че на 18.05.2022г. ще проведем изпит по теория за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професия „Монтьор на транспортна техника“ с код 525020 и специалност „Автотранспортна техника“ с код 5250201 на адрес – гр. Шумен, ул. "Калиакра" 21, ет.3, кабинет 2 от 9:00 часа и на 19.05.2022г. ще проведем изпит по практика за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професия „Монтьор на транспортна техника“ с код 525020 и специалност „Автотранспортна техника“ с код 5250201 на адрес – гр. Шумен, ул. „гр. Шумен, ул. "Калиакра" 21, сервиз от 9:00 часа.