Организираните курсове в нашия учебен център се провеждат в специализиран учебен кабинет и са с ясно изразена практическа насоченост. Ние сме център за обучение и курсове разработил единна програма и съгласувал стандарт за качество на провеждания курс в цялата страна.